Bmp jest to format zapisu pliku z grafiką bitmapową. Grafiki bmp są zoptymalizowane dla systemu operacyjnego Windows. Zdjęcia bmp są sporych rozmiarów, lecz charakteryzują się brakiem kompresji, a także są bardzo bogate w kolory, wysokiej jakości, kompatybilne ze wszystkim wersjami Windowsa. Pliki zapisane w formacie bmp zazwyczaj nazywa się rastrami.
Pliki graficzne bmp zawierają miliony pikseli o innych kolorach i odpowiednim ułożeniu by stworzyć żądane zdjęcia lub wzór. Może to być zdjęcie 8, 16 lub 24-bitowe. Poprzez zapis mapy bitowej do mniejszego lub większego rozmiaru zmienia się wielkość pojedynczego piksela, co wpływa na wyrazistość i ostrość obrazu.
Bmp nie jest powszechnie używanym formatem zapisu, przede wszystkim dlatego, że maja duże rozmiary, nie są odpowiednie do publikacji w internecie oraz nie są kompatybilne ze wszystkim platformami.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer

Reklamy

GIF czyli Graphics Interchange to format, w którym możemy zapisać projekt w 256 kolorach na obraz (8-bitów). Format gif jest najlepszym formatem do publikacji grafik w internecie, gdyż kompresując plik dzięki gif-owi bardzo mało tracimy na jakości. Dlaczego? Dlatego, że kompresja pliku gif odbywa się w dwóch etapach:

  1. Gif najpierw redukuje kolory przy wielokolorowych zdjęciach – robi to poprzez redukcję liczby bitów na piksel.
  2. W drugim kroku następuje zmiana podobnych wzorców kolorów na jeden, czyli na przykład zamiast przechowywać informację o pięciu odcieniach niebieskiego gif zamienia go na jeden.

Format GIF jest optymalnym i najczęściej stosowanym formatem zapisu zdjęć oraz projektów graficznych do publikowania w sieci, głównie jeśli chodzi o takie pliki jak diagramy, rysunki itp. Jest także najczęściej używanym formatem podczas zapisu grafik przekształconych w animacje.
W porównaniu z kompresją do wspomnianego w poprzednim poście formatu pliku jpeg gif jest bezstratny w przypadku pojedynczych kolorów lecz zawodzi w przypadku szczegółowych, kolorowych zdjęć z przejściami tonalnymi. Innymi słowy kompresja GIF jest kompresją bezstratną dla grafik w których występuje 256 kolorów i mniej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer

Programy graficzne pozwalają nam na zapis naszych projektów graficznych w wielu formatach, jednak niewiele osób wie co one tak właściwie oznaczają, dlatego najbliższe posty pragniemy poświęcić najpopularniejszym formatom zapisu czyli takim jak JPEG, GIF, BMP, TIFF oraz PNG

JPEG jest to najbardziej popularny format zapisu grafik. JPEG jest to skrót z angielskich słów Joint Photographic Experts Group – nazwa ta pochodzi od zespołu ekspertów którzy w 1983 roku rozpoczęli pracę nad tym formatem. Zdjęcie zapisane w jpeg zapisuje obraz do 16 milionów kolorów, jest kompatybliny z wszystkimi podstawowymi systemami operacyjnymi (Mac, PC, Linux). Format JPEG nie zapisuje informacji o przezroczystości, oraz nie możliwe jest zapisanie animacji.

Formatu jpeg używa się zarówno do zapisu grafik w celu ich opublikowania w sieci, jak również do zwykłego wyświetlania na monitorze. Jednak zapisując projekt w formacie jpeg tracimy wiele informacji o kolorystyce projektu, zwłaszcza zapisując w ten sposób zdjęcia. Chociaż w pierwszym momencie zapisu nie zauważymy różnicy to po dokładniejszym porównaniu oryginalnego zdjęcia i jego kopii zapisanej w jpeg dostrzeżemy, iż oryginalny plik jest o wiele ostrzejszy. Mogą pojawić się również artefakty spowodowane kompresją. Co zatem należy zrobić? Należy stosować małą kompresję by uzyskać lepszy, bardziej wyraźny i zbliżony do oryginału efekt. Im mniejsza kompresja tym lepsze jakościowo zdjęcie lecz im większa kompresja tym zdjęcie mniej waży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer

W poprzednim poście wspomnieliśmy o możliwości utwardzenia druku poprzez lakierowanie. Zaprezentowaliśmy również sposoby lakierowania, co raz częściej pada jednak pytanie: „po co właściwie lakierować wydruk?” – przecież to tylko dodatkowy koszt, a jednak…
Druk warto pokrywać lakierem z kilku powodów:

  1. W ten sposób możemy mechanicznie zabezpieczyć zadrukowaną powierzchnię wydruku przed ścieraniem się farby.
  2. Dzięki lakierowaniu możemy zmienić wygląd naniesionej farby drukowej, dlatego, że lakier pozwala uzyskiwać świetne efekty wizualne takie jak np. połysk, połysk perłowy czy nawet, co może być zaskoczeniem, odwrotnie – zmatowienie. Mimo że lakier tworzy bezbarwną powierzchnię to mimo wszystko wpływa na postrzeganie barw druku, a czasami nawet w sposób ekstremalny. Mówi się, że lakier „ożywia” barwę i wydobywa z niej głębię poprzez wzrost wrażenia jaskrawości i nasycenia.
  3. Lakierowanie sprawia że druk jest sztywniejszy, a pośrednio także sprawia wrażenie grubości podłoża drukowego.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer

Lakierowanie druku to jeden ze sposobów uszlachetniania druku czyli podnoszenia jakości podłoża drukowego pokrytego farbą drukową.

Lakierowanie jest używane zarazem do powierzchni podłoża drukowego pokrytego całkowicie farbą drukową, jak również do powierzchni zadrukowanych tylko częściowo. Oczywiście w tym drugim przypadku podczas lakierowania, pokrywamy lakierem także obszary niezadrukowane.

Lakierowana może być cała powierzchnia arkusza, ale również jej wybrane graficznie obszary. Mowa tutaj o tzw. lakierowaniu punktowym co jest dosyć mylącą nazwą, gdyż lakier nie jest nanoszony w postaci kropek, lecz apli. Lakierowanie takie zwie się również lakierowaniem wybiórczym.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer

Format netto jest formatem po obcięciu – rozmiarem gotowego wydruku podawany jako iloczyn długości i szerokości stron. Gotowy wydruk jest nie tylko wydrukowanym arkuszem, ale także jest wyrobem końcowym z obciętymi spadami.
Format netto to inaczej mówiąc wymiary kolumny. Jeżeli drukujemy w drukarni np. książkę, a okładka drukowanej książki jest większa od jego środka, czyli wszystkich stron składających się na książkę, to format netto oznacza wielkość owego środka, czyli w praktyce pojedynczej strony.
W praktyce DTP, terminu format brutto, oznaczającego całość danych razem z częścią spadową i informacyjną, używa się rzadziej, zastępując go raczej określeniem minimalnej wielkości spadów.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer

Sformalizowane formaty papieru oznaczone są symbolami: A, B lub C w połączeniu z cyfrową 0, 1, 2, itd. Ale co to właściwie oznacza? Cyfra znajdująca się po literze A, C lub C określa, ile razy należy złożyć arkusz podstawowy A0, BO lub CO, za każdym razem równolegle do jego krótszego boku, aby otrzymać dany format papieru.


Dla ułatwienia prezentujemy tabelę z dokładnymi wymiarami każdego z oznaczeń:
A0      841 x 1189 mm          B0   1000 x 1414 mm             C0    917 x 1297 mm
A1      594 x 841 mm            B1   707 x 1000 mm              C1   648 x 917 mm
A2      420 x 594 mm            B2   500 x 707 mm                C2   458 x 648 mm
A3      297 x 420 mm            B3   353 x 500 mm                C3   324 x 458 mm
A4      210 x 297 mm            B4   250 x 353 mm                C4    229 x 354 mm
A5      148 x 210 mm            B5   176 x 250 mm                C5   162 x 229 mm
A6      105 x 148 mm            B6   125 x 176 mm                C6   114 x 162 mm

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą drukarni Designer